Water Music Paint

What’s in the box

Plastic table cover, Paper, Powder paints, Chalk pastels, Paint brush, Feather, Water spray bottle.
Link to soundboard with music to paint to…

Cynnwys

Gorchudd bwrdd plastig, Papur, Paent powdwr, Pastelau sialc, Brwsh paent, Pluen, Potel chwistrellu dŵr.
Dolen i fwrdd sain gyda cherddoriaeth ar gyfer paentio…

Water Music Painting

Paentio Dyfrllyd i Gerddoriaeth

This activity is about enjoying music and sound and responding to it in the colours you choose and the marks you make.

Fast music will make you paint differently to slow music – like dancing with your hands on paper.

This activity is great for 2 or more people sharing one piece of paper.
The water spray, music, colours, brush and feather are sensory and interactive even if you don’t make marks on the paper!

It is all about enjoying the process and the sensory experience, making marks and using colour!

Mae’r gweithgaredd hwn yn canolbwyntio ar fwynhau cerddoriaeth a sain ac ymateb iddynt gyda’r lliwiau rydych chi’n eu dewis a’r marciau rydych chi’n eu gwneud.

Bydd cerddoriaeth gyflym yn gwneud i chi baentio’n wahanol i gerddoriaeth araf – fel dawnsio gyda’ch dwylo ar bapur.

Mae’r gweithgaredd hwn yn wych ar gyfer dau neu ragor o bobl yn rhannu un darn o bapur. Mae’r chwistrellydd dŵr, y gerddoriaeth, y lliwiau, y brwsh a’r bluen yn synhwyraidd a rhyngweithiol hyd yn oed os nad ydych chi’n gwneud marciau ar y papur!

Y nod yw mwynhau’r broses a’r profiad synhwyraidd, gwneud marciau a defnyddio lliwiau!