Sensory Dance Box

Welcome  to your Sensory Dance Box

The theme of the box is Autumn
Explore the sounds, smells, textures and visual images of Autumn through movement and music.
Making Sense CIC has collaborated with NEW Dance to bring you this pack!

Croeso i’ch Pecyn Dawns

Thema’r blwch yw’r Hydref.
Archwiliwch synau, arogleuon, gweadau a delweddau gweledol yr Hydref trwy symud a cherddoriaeth.
Mae Making Sense CIC wedi cyd-weithio gyda NEW Dance i greu’r pecyn yma i chi!

What’s in the box

Chiffon scarf, Ribbon wand, Balloon, Items from nature, Copy of the poem, Dance Guide, Link to video with poem & dance ideas.

Cynnwys

Sgarff Chiffon, Ffon rubanau, Balŵn, Eitemau o natur, Copi o’r gerdd, Canllawiau Dawns, Dolen i’r fideo gyda syniadau dawns a’r gerddoriaeth.

Autumn leaves

Autumn Leaves 

Watch the video to give you ideas on how to create movement using the dance props.

Dail yr Hydref 

Gwyliwch y fideo i roi syniadau i chi ar sut i greu symudiadau gan ddefnyddio’r propiau dawns.