Sensory Soap Box

This sensory box has been put together by artists Ben Davis and Jude Wood.
Here are some ideas to help you explore soap with the resources included in the box but feel free to experiment!

Blwch Sebon Synhwyraidd

Lluniwyd y blwch synhwyraidd hwn gan yr artistiaid Ben Davis a Jude Wood.
Dyma rai syniadau i’ch helpu chi archwilio sebon gyda’r adnoddau a gynhwysir yn y blwch, ond mae croeso i chi arbrofi! 

What’s in the box

Plastic tablecloth, Can of mouldable foam soap, Bottle of play bubbles with wand, Plastic whisk, 3 pieces of handmade soap.
For bubble snake: Empty water bottle with bottom cut off, Elastic band, 100ml of decanted Fairy Washing-up liquid, a piece of muslin fabric, mini bottles of food colouring.

Cynnwys

Gorchudd bwrdd plastig, Can o ewyn sebon y gellir ei fowldio, Potel swigod chwarae gyda ffon, Chwisg plastig, 3 darn o sebon wedi’i wneud gyda llaw.
Ar gyfer neidr swigod: Potel ddŵr wag gyda’r gwaelod wedi’i dorri ymaith, Band elastig, 100ml o hylif golchi llestri, Darn o ffabrig mwslin, poteli bwyd bach lliwiau bwyd.

Bubbles!