Blowing in the wind

A sensory pack created by Artist Donna Jones and inspired by the work of Jeweller Jane Adams whose work was recently exhibited at Ruthin Craft Centre.

Our sensory ideas are designed to bring you opportunities for sensory communication, playfulness, creativity and hopefully a lot of fun!

Donna Jones is an artist based in Ruthin specialising in paper manipulation and embroidery.

Pecyn synhwyraidd a grewyd gan yr artist Donna Jones a’i ysbrydoli gan waith y gemydd Jane Adams a fu’n arddangos ei gwaith yng Nghanolfan Grefft Rhuthun yn ddiweddar.

Lluniwyd ein syniadau synhwyraidd i roi cyfleoedd ar gyfer cyfathrebu trwy’r synhwyrau, bod yn chwareus, creadigol a chael llawer o hwyl!

Mae Donna Jones yn artist yn Rhuthun sy’n arbenigo mewn trin papur a brodwaith.