Seaside sounds

Seaside sounds

By Ant Dickinson

If possible try to change your environment for this activity limiting other sounds like the TV or Radio.

You can follow the link to our seaside soundscape and create your own per-sonalised seascape together using the buttons provided on a smart phone, tablet, laptop or PC.

Try different combinations of sounds and together choose which ones you like.

You could alter the combination of sounds during your seaside experience to change the environment and the mood.

Seiniau glan y môr

Gan Ant Dickinson

Os yw’n bosib ceisiwch newid eich amgylchedd ar gyfer y gweithgaredd hwn, gan gyfyngu ar seiniau eraill fel y teledu neu’r radio.

Cewch ddilyn y ddolen i’n seiniau glan y môr a chreu eich morlun personol gan ddefnyddio’r botymau a ddarparwyd ar ffôn clyfar, dyfais tabled, glini-adur neu gyfrifiadur.

Rhowch gynnig ar wahanol gyfuniadau seiniau, a dewiswch y rhai rydych chi’n eu hoffi gyda’ch gilydd.

Gallech addasu cyfuniad y seiniau yn ystod eich profiad glan y môr i newid yr amgylchedd a’r naws.