Seaside windmill

Seaside windmill

The windmill comes as a kit but it is really easy and quick to put together with the instructions included and it will add to your seaside experience!

You could take it in turns to blow it and watch it go around.

Melin wynt glan y môr

Mae’r felin wynt yn dod mewn pecyn ond mae’n hawdd a sydyn i’w lunio gan ddilyn y cyfarwyddiadau yn y pecyn. Bydd yn ychwanegu at eich profiad glan y môr!

Gallech gymryd eich tro i’w chwythu a’i gwylio’n troi.